بروز رسانی ۱.۸.۲.۴۶ نرم‌افزار مدیریت مطب و کلینیک ژنیک

بروزرسانی به نسخه ۱.۸.۲.۴۶ نرم‌افزار مدیریت مطب و کلینیک ژنیک در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ منتشر شد.

در این بروزرسانی امکان مشاهده چارت دندانپزشکی در خلاصه پرونده بیمار، به نسخه ویژه دندانپزشکی نرم افزار ژنیک اضافه گردید.

همچنین قابلیت مشاهده وضعیت مراجعات بیمار در کادر مربوط به ایجاد نوبت، در کلیه نسخ نرم افزار ژنیک فراهم گردیده است.

dental chart 800x410 بروز رسانی 1.8.2.46 نرم‌افزار مدیریت مطب و کلینیک ژنیک

 

patient status 800x410 بروز رسانی 1.8.2.46 نرم‌افزار مدیریت مطب و کلینیک ژنیک