بروز رسانی ۱٫۸٫۱٫۱ نرم‌افزار ژنیک

بروزرسانی نسخه 1.8.1.1 نرم افزار ژنیک در تاریخ 17 دی 1396 منتشر شد. تغییرات صورت گرفته در این نسخه به شرح زیر می‌باشد: اضافه شدن قابلیت‌های جدید به سیستم باشگاه مشتریان شامل سیستم پاداش به معرف و سیستم هدیه درمان بعدی اضافه شدن گزارشات باشگاه مشتریان اضافه شدن گزارشات سیستم لیزر اضافه شدن گزارش صفحات دفترچه بیمه اضافه شدن گزارش