سیستم کارتابل پزشکی ژنیک

ژنیک همواره در حال توسعه و پیشرفت است، یکی از مهمترین عوامل پیشرفت ژنیک، همکاری با پزشکان و دندانپزشکان مجرب و بروز بوده و استفاده از ایده‌ها و راهنمایی‌های آنها، همواره باعث پیشرفت روز افزون ژنیک گشته است. یکی از امکاناتی که با پیشنهادات ارزنده مشتریان به نرم‌افزار اضافه شده است، سیستم کارتابل ژنیک است. سیستم کارتابل پزشکی بسیار کاربردی بوده و

۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۱۶:۵۷:۱۱ +۰۳:۳۰۱۳ آذر ۱۳۹۶|امکانات نرم‌افزار|

سیستم اتصال به تجهیزات تصویربرداری دندانپزشکی (همگام سازی)

نرم‌افزار جامع مدیریت مطب ژنیک امکان اتصال به تجهیزات تصویربرداری دندانپزشکی را فراهم کرده است. این اتصال توسط ماژول سیستم همگام سازی با نرم‌افزارهای تصویربرداری انجام گرفته و به دو روش میسر است. روش اول اتصال به تجهیزات تصویر برداری به صورت مستقیم است. در این روش بدون واسطه تصویر توسط ژنیک ثبت شده و در نرم‌افزار ژنیک ذخیره می‌شود.

۱۳۹۸-۱۰-۲۴ ۱۶:۵۸:۰۶ +۰۳:۳۰۱۰ آذر ۱۳۹۶|امکانات نرم‌افزار|