بروزرسانی به نسخه 1.8.2.43 نرم افزار ژنیک در تاریخ 29 مهر 1397 منتشر شد.

در این نسخه از نرم افزار ژنیک قابلیت مشاهده زمان‌های آزاد در کادر مربوط به ایجاد نوبت، اضافه گردیده است. همچنین در این بروزرسانی قابلیت اندازه‌گیری تصاویر رادیوگرافی در قسمت مدیریت تصاویر اضافه شده است.  

مشاهده زمان‌های آزاد در کادر مربوط به ایجاد نوبت

قابلیت اندازه‌گیری تصاویر رادیوگرافی در قسمت مدیریت تصاویر