نرم افزار مدیریت کلینیک و پلی کلینیک

نرم‌افزار کلینیک و پلی کلینیک ژنیک، علاوه بر تمامی مزایای موجود در سیستم مطب، امکان نصب در تعداد سیستم بیشتر و اختصاصات مالی و مدیریتی ویژه‌ای را فراهم کرده است. در این سیستم‌ها امکان ثبت تخفیف پزشک و مجموعه به صورت جداگانه و انعطاف بسیار بالا در ثبت تعرفه و سهم پزشکان فراهم شده و امور گزارش گیری مربوط به هر کدام نیز، به صورت گرافیکی و معمولی لحاظ شده است.

نرم افزار پلی کلینیکی ژنیک تنها نرم‌افزار موجود در کشور بوده که سیستم تخصصی دندانپزشکی را در کنار سیستم تخصصی پزشکی ایجاد کرده و قابلیت استفاده توامان در یک مجموعه را ایجاد کرده است.

ژنیک با قابلیت ثبت بخش‌های مختلف برای امور تخصصی و عمومی در سیستم‌های پزشکی و دندانپزشکی، امکان تعریف تعرفه بصورت بسیار منعطف را ایجاد کرده است.

در مجموعه‌های بزرگ، علاوه بر بحث درمان، بحث‌های مدیریتی نظیر انواع گزارشات تحلیلی و آماری، سطوح دسترسی افراد طبق سلسله مراتب مدیریتی و… مد نظر قرار گرفته است. گروه ژنیک تمامی این دغدغه‌ها را با کاربری آسان رفع نموده و امکانات متعددی را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد.