نرم افزار کلینیک ژنیک

نرم افزار کلینیک و درمانگاه

نرم‌افزار کلینیک و پلی کلینیک ژنیک، علاوه بر تمامی مزایای موجود در نرم افزار مدیریت مطب، امکان نصب در تعداد سیستم بیشتر و اختصاصات مالی و مدیریتی ویژه‌ای را فراهم کرده است. در این سیستم‌ها امکان ثبت تخفیف پزشک و مجموعه به صورت جداگانه و انعطاف بسیار بالا در ثبت تعرفه و سهم پزشکان فراهم شده و امور گزارش گیری مربوط به هر کدام نیز، به صورت گرافیکی و معمولی لحاظ شده است.

نرم افزار پلی کلینیکی ژنیک تنها نرم‌افزار موجود در کشور بوده که سیستم تخصصی دندانپزشکی را در کنار سیستم تخصصی پزشکی ایجاد کرده و قابلیت استفاده توامان در یک مجموعه را ایجاد کرده است.

ژنیک با قابلیت ثبت بخش‌های مختلف برای امور تخصصی و عمومی در سیستم‌های پزشکی و دندانپزشکی، امکان تعریف تعرفه بصورت بسیار منعطف را ایجاد کرده است.

در مجموعه‌های بزرگ، علاوه بر بحث درمان، بحث‌های مدیریتی نظیر انواع گزارشات تحلیلی و آماری، سطوح دسترسی افراد طبق سلسله مراتب مدیریتی و… مد نظر قرار گرفته است. گروه ژنیک تمامی این دغدغه‌ها را با کاربری آسان رفع نموده و امکانات متعددی را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد.

نرم افزار مدیریت مطب پزشکی

امکانات اختصاصی نرم افزار کلینیک

امکان ایجاد تعرفه‌های متفاوت درمانی به ازای هر پزشک

به کمک این قابلیت، در یک کلینیک می‌توان هم بر اساس نوع درمان و هم بر اساس پزشک تعرفه‌ی خدماتی تعیین نمود. به این وسیله، اگر در یک مجموعه تعرفه‌ی پزشکی بالاتر از دیگر پزشکان باشد، نرم‌افزار مدیریت کلینیک ژنیک می‌تواند به راحتی و به صورت اتوماتیک، عملیات محاسبه را انجام داده تا دیگر نیازی به دخالت پرسنل برای تغییر تعرفه‌ها به صورت دستی وجود نداشته باشد.

امکان تعریف بخش‌های عمومی و تخصصی

در بسیاری از کلینیک‌ها، خدمات متفاوتی از چندین دسته‌ی متفاوت(عمومی، تخصصی، اطفال و…) در حال ارائه شدن به بیماران است. یکی از مهم‌ترین امکانات نرم افزار کلینیک ژنیک، جداسازی این بخش‌ها از یکدیگر هم از لحاظ تعرفه‌ای و هم از لحاظ دسترسی است. به نحوی که کاربران یک بخش خاص نتوانند به تمامی اطلاعات کلینیک و بخش‌های دیگر دسترسی داشته باشند.

امکان تعریف چندین سیستم کاربری به صورت هم‌زمان

معمولا در کلینیک‌های درمانی پزشکان و پرسنل بیشتری در حال فعالیت هستند، لذا در نسخه‌ی کلینیک نرم‌افزار جامع ژنیک، به صورت پیشفرض امکان استفاده از ۱۰ سیستم هم‌ زمان برای کاربران نرم افزار وجود دارد که در صورت لزوم می‌توان این تعداد را با توجه به نیاز مجموعه، به صورت نامحدود افزایش داد. لازم به ذکر است تعداد کاربران قابل تعریف در سیستم نامحدود است.

امکان تعریف تخفیفات مجزا یا ترکیبی

در نرم‌افزار کلینیک ژنیک، می‌توان به سه شیوه‌ متفاوت تخفیفی (تخفیف پزشک، تخفیف مجموعه و تخفیف ترکیبی هر دو) محاسبات مالی را انجام داد. به این صورت پزشک و کلینیک هر کدام می‌توانند به صورت جداگانه برای بیماران خود تخفیف اعمال کرده و یا در صورت نیاز به تخفیفات ترکیبی با توجه به سیاست‌های مالی کلینیک و درصد‌های تعریف شده برای دستمزد هر کدام از پزشکان، محاسبات تخفیفی را به صورت اتوماتیک انجام داد.