لزوم دیجیتال سازی مدارک پزشکی

منبع تمام فعالیت‌های مدیریت و جریان حیاتی فرآیند برنامه‌ریزی، اطلاعات است و امروزه به عنوان یکی از مهمترین منابع قدرت در جهان مطرح می‌شود. مدیران بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد یک موضوع قادر به تصمیم‌گیری مؤثر نخواهند بود. فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر به واسطه رشد و گسترش روزافزون و بکارگیری امکانات رایانه‌ای و انتقال داده‌ها و ایجاد شبکه‌های جهان گستر مانند اینترنت با اطلاعات ارزشمند و خدمات متنوع، محیط‌های تبادل اطلاعات را به شدت دچار تغییر کرده است. در بخش بهداشت نیز لزوم دیجیتال سازی مدارک پزشکی و استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی کارآمد برای تحقق اهداف کارآیی، اثربخشی و کیفیت خدمات و نیز رضایتمندی مراجعین ضروررتی بسیار مهم به شمار می‌آید.

پرونده‌ پزشکی بیماران در بخش مدارک پزشکی همواره اطلاعات مهمی در خصوص نوع بیماری، فعالیت‌های انجام شده در خصوص بیمار در همان مرکز درمانی، سابقه درمان‌های انجام شده از سوی پزشکان و نتایج آن، سوابق مالی و بیمه‌ای بیمار را با خود به همراه دارد. شاید برای پزشک یا پزشکان در مطب و کلینیک لزوم دیجیتال سازی مدارک پزشکی مهم نباشد و توجه زیاد آنان به بحث درمان ، نسبتا سبب غفلت از این موضوع بسیار مهم گردد.

این در حالی است که همواره بخش مدارک پزشکی و بایگانی در هر مرکز درمانی به گفته بیماران و مراجعین، یکی از مشکل‌دارترین بخش‌هایی است که زمان زیادی را برای پیگیری امور از مراجعین گرفته و تنش‌های فراوانی میان ایشان با پرسنل بوجود می‌آورد. به بیان دیگر در طی سال‌های گذشته یکی از معضلات در بخش بایگانی مراکز درمانی، ازدحام مراجعین و درخواست‌های مکرر دریافت پرونده به منظور  پیگیری امور اداری درمانی بوده است. افزایش روز به روز  تعداد پرونده‌های بیماران بواسطه  افزایش تعداد مراجعین روزانه، جای دادن پرونده‌های قدیمی در فضای بایگانی موجود و لزوم بازیابی آنها از دیگر دغدغه‌های موجود در حوزه بایگانی پرونده ها است که  در کنار عوامل محیطی مانند تغییر در پرسنل، گاهاً موجبات مخدوش نمودن فرایند بایگانی را فراهم می آورد. بنابراین لزوم  اتخاذ تدبیری نوین و رویکردی در جهت ارتقای کیفی کارهای مطروحه ، از اولویت‌های هر مرکز درمانی است.

در مطلبی با محوریت خصوصیات ثبت پرونده نرم‌افزار مدیریت مطب و کلینیک ژنیک ، به شرح راهکارهای نوین، سهولت ثبت و ورود اطلاعات، چگونگی و لزوم دسته بندی بیماران، سیستم مدیریت پیشرفته تصاویر پزشکی و سامانه گزارش گیری پیشرفته ژنیک خواهیم پرداخت.