سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد

attendance zhenic سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد

سیستم حضور و غیاب ژنیک از ماژول‌های بسیار پر کاربرد نرم‌افزار است. در سیستم حضور و غیاب امکان تعریف شیفت‌های کاری، روزهای کاری هر کاربر و محاسبه حقوق و دستمزد وی بر اساس ساعات کاری، شیفت‌های کاری، حقوق ثابت، حداقل حقوق، جریمه و پاداش فراهم است. در این سیستم هر کاربر می‌تواند زمان ورود و خروج خود را ثبت کند و در نهایت در هر زمان امکان دریافت گزارش حضور و غیاب کارکنان فراهم است. یکی از مزایای این سیستم امکان اتصال آن به سیستم RFID و همچنین سیستم اثر انگشت است. می‌توان اثر انگشت هر کاربر را در سیستم ثبت کرد و یا به هر کاربر یک کارت پرسنلی اختصاص داد، با انجام این کار، در زمان ثبت ورود خروج امکان اعتبار سنجی ثبت وجود داشته و می‌توان سیستم را به گونه‌ای تنظیم کرد که تنها با استفاده از اثر انگشت یا نشان دادن کارت پرسنلی به دستگاه RFID ثبت گردد.

در سیستم محاسبه حقوق دستمزد نیز که از بخش‌های زیر مجموعه این سیستم است، امکان محاسبه حقوق دستمزد بر اساس پارامترهای مختلفی فراهم شده است. پارامترهای در نظر گرفته شده برای این سیستم عبارت اند از حقوق ماهیانه، حقوق بر اساس تعداد شیفت، حقوق ساعتی، حداقل حقوق ماهیانه، جریمه و پاداش که برای کارکنان غیر پزشک در نظر گرفته شده و برای سیستم‌های کلینیکی و درمانگاهی که پزشکان نیز داری حقوق و دستمزد مجزا هستند نیز پارامترهایی نظیر سهم از درمان (آزاد یا بیمه به صورت مجزا)، سهم از هزینه‌های لابراتوار (ویژه دندانپزشکی) و... در نظر گرفته شده است. این سیستم قابلیت صدور فیش حقوقی را داشته و می‌تواند این فیش را در سیستم حسابداری نرم‌افزار به عنوان یک هزینه ثبت نماید.

salary zhenic سیستم حضور و غیاب و محاسبه حقوق و دستمزد