ژنیک

ژنیک

پیشرفته ترین نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک

خرید نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک ژنیک

بلافاصله پس از  تکمیل و ارسال فرم زیر، کارشناسان فروش ژنیک با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن همراه:
زمینه کاری: پزشکیدندانپزشکی
نوع نرم افزار مورد نیاز: مطبکلینیککلینیک پزشکی و دندانپزشکی
استان: