با رشد فزاینده کارت‌های بانکی و گسترش نفوذ آن در میان عامه مردم، رفته رفته استفاده از پول نقد جای خود را به کارت‌های بانکی داده و این کارت‌ها بار اصلی تراکنش‌های مالی یک مجموعه درمانی را به دوش می‌کشند. از این رو اتصال دستگاه کارت خوان به نرم‌افزار مدیریت مطب و ارتباط کامل و صحیح این دستگاه‌ها می‌تواند، در سرعت عمل مجموعه به خصوص در مراکز شلوغ و پر ترافیک مانند مطب‌های پزشکی، کلینیک‌ها و پلی کلینیک‌ها بسیار مؤثر بوده و می‌تواند از حجم کارهای زائد بکاهد.

امکان ارتباط با دستگاه‌های کارت‌خوان به صورت رایگان در تمامی نسخ نرم‌افزار ژنیک فراهم بوده و مشتریان گرامی می‌توانند با سفارش دستگاه PC POS های ساپورت شده توسط نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک ژنیک، از این امکان ارزشمند بهره‌مند گردند.

با اتصال دستگاه کارت‌خوان به نرم‌افزار، به محض ثبت یک سند حسابداری در نرم‌افزار، مبلغ مربوطه به دستگاه POS ارسال شده و تنها کافی است مشتری بعد از کشیدن کارت، رمز کارت خود را وارد کرده و بعد از آن در صورت موفقیت آمیز بودن تراکنش، کلیه اطلاعات تراکنش، نظیر شماره تراکنش، شماره پیگیری، اطلاعات کارت بانکی و… در نرم‌افزار ثبت شده و نیازی به ورود اطلاعات به صورت دستی یا نگهداری رسید چاپ شده دستگاه نیست.

  قابلیت پی سی پوز PC POS در نرم افزار ژنیک   ارتباط با دستگاه‌های کارت خوان