پنجاه و ششمین نمایشگاه و کنگره مواد و تجهیزات دندانپزشکی ایران (اکسیدا) در تاریخ 1395/02/31 به کار خود پایان داد.

گروه فناوری اطلاعات ژنیک نیز در اولین حضور خود در این نمایشگاه با ارائه مقتدرانه دستاوردهای علمی‌و نرم افزاری خود به خصوص نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی ژنیک، نگاه‌‌‌های بسیاری را به سوی خود جلب نمود.

حضور گروه فناوری اطلاعات ژنیک در اکسیدا 56