پنجاه و ششمین نمایشگاه و کنگره مواد و تجهیزات دندانپزشکی ایران (اکسیدا) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به کار خود پایان داد.

گروه فناوری اطلاعات ژنیک نیز در اولین حضور خود در این نمایشگاه با ارائه مقتدرانه دستاوردهای علمی و نرم افزاری خود به خصوص نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک دندانپزشکی ژنیک، نگاه های بسیاری را به سوی خود جلب نمود.

حضور گروه فناوری اطلاعات ژنیک در اکسیدا 56