شانزدهمین گردهمایی علمی سالانه انجمن ارتودنتیست های ایران گروه فناوری اطلاعات ژنیک مقدم شما را در غرفه این گروه در شانزدهمین گردهمایی علمی سالانه انجمن ارتودنتیست های ایران  گرامی می دارد.