بروزرسانی به نسخه ۱.۸.۲.۴۶ نرم‌افزار مدیریت مطب و کلینیک ژنیک در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ منتشر شد.

در این بروزرسانی امکان مشاهده چارت دندانپزشکی در خلاصه پرونده بیمار، به نسخه ویژه دندانپزشکی نرم افزار ژنیک اضافه گردید.

همچنین قابلیت مشاهده وضعیت مراجعات بیمار در کادر مربوط به ایجاد نوبت، در کلیه نسخ نرم افزار ژنیک فراهم گردیده است.

مشاهده وضعیت مراجعات بیمار در کادر مربوط به ایجاد نوبت

 

قابلیت مشاهده چارت دندانپزشکی در خلاصه پرونده بیمار