آموزش مدیریت پرونده ها

بی شک مهمترین بخش هر نرم افزار مدیریت مطب، مدیریت پرونده هاست. نرم افزار ژنیک در این بخش بسیار قدرتمند، منعطف و سریع عملکرده است. در این نرم افزار شما میتوانید به تعداد نامحدود پرونده ثبت کنید و در ثبت اطلاعات هیچ گونه محدودیتی نخواهید داشت. شما می‌توانید مشخصات فردی، مالی، تصاویر، تصاویر رادیو گرافی، سوابق بیماری و... را به طور کامل و بدون محدودیت کیفی و کمی ثبت نمایید.

شما میتوانید طرح درمان های مربوط به هر شخص را به پرونده وی ذخیره نمایید. قلم مخصوص ژنیک و سامانه دریافت دیاگرام دندان این کار را برای شما آنقدر ساده می‌کند که هرگز از آن خسته نخواهید شد. شما با یک نگاه میتوانید از کلیه مشخصات پرونده شخص مطلع شده و از سوابف مالی وی آگاه شوید. بدهکاران مطب را شناسایی کنید و حساب و کتاب بیمه(های) خود را مشاهده کنید و دخل و خرج مطب خود آگاه شوید.

برای اطلاعات بیشتر ویدئو آموزشی را مشاهده نمایید.

 


آموزش های مرتبط :