آموزش سریع نرم افزار

در طراحی نرم افزار ژنیک سادگی در عین پیشرفتگی و امکانات گسترده اصل قرار گرفته و نرم افزار بر پایه این امر مهم طراحی گشته است. این نرم افزار آن قدر ساده طراحی گشته است که در کوتاه ترین زمان می‌توان آن را یاد گرفت و امکانات آن بهره برد. هرچند در نرم افزار امکانات گسترده ای گنجانده شده به گونه ای که ممکن است بعد از چند سال استفاده باز هم نکته جدیدی در آن بیابید اما کلیه امکانات نرم افزار در دسترس بوده و به آسانی قالب استفاده است.

در این فیلم آموزشی هدف یادگیری کلیات نرم افزار است به گونه این فرد بتواند از امکانات اولیه نرم افزار استفاده نماید. آموزش های این بخش شامل :

  • ایجاد و مدیریت پرونده ها
  • ثبت و مدیریت طرح درمان ها و استفاده از گزارشات مربوطه
  • ثبت هزینه های درمانی و ویزیت و مدیریت فرانشیز بیمه ها
  • استفاده از سامانه نوبت دهی و رزرو
  • استفاده از سامانه حسابداری
  • مدیریت بدهکاری ها و بستانکاری ها
  • مدیریت چک ها
  • ارسال پیامک و ایمیل

برای یادگیری کاملتر نرم افزار، سایر فیلم های آموزشی نرم افزار را نیز مشاهده نمایید.


آموزش های مرتبط :