آموزش سامانه حسابداری

هر نرم افزار مدیریتی قدرتمند بی شک نیازمند یک سامانه حسابداری پیشرفته است. ژنیک نیز در این امر بسیار کوشیده تا کاربردی ترین سامانه حسابداری ممکن را به شما عرضه نماید. سامانه حسابداری ژنیک به معنای واقعی یکپارچه با سایر بخش های نرم افزار است و کلیه امور را پشتیبانی می‌کند. این سامانه بسیار ساده بوده و شما را از دشواری های امر حسابداری بی نیاز کرده و در وقت، هزینه و امکانات شما صرف جویی می‌کند. بخش های اصلی سامانه حساب داری عبارت اند از :

  • مدیریت ویزیت و هزینه درمان
  • امکان قسط بندی هزینه های درمانی
  • مدیریت فرانشیز بیمه ها
  • گزارش مالی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و...
  • مدیریت بدهکاری ها و  بستانکاری ها
  • مدیریت چک های دریافت و پرداختی
  • یادآور سر رسید چک و بدهکاری ها و بستانکاری ها
  • و...

تمام این امکانات آنقدر ساده و منعطف ایجاد شده اند که هر کسی با هر سطح اطلاعاتی می‌تواند از آنها استفاده نماید.


آموزش های مرتبط :