آموزش تنظیمات سامانه نوبت دهی

سامانه نوبت دهی یکی از مهمترین و کاربردی ترین قسمت های نرم افزار جامع مدیریت مطب ژنیک است. ژنیک در این بخش به شما کمک میکند دا در کمترین زمان ممکن نوبت های گذشته و آینده ثبت شده را مشاهده کرده و به سادگی در میان آنها جستوجو نمایید. امکان استفاده از لیست رزرو و ثبت نوبت آزاد از دیگر امکانات این نرم افزار است.

برای انجام تنظیمات مربوط به این بخش و ویدئو آموزشی را مشاهده نمایید.

تنظیمات سامانه نوبت دهی عبارت اند از :

  • روزهای کاری مطب
  • ساعات کاری

 


آموزش های مرتبط :