آموزش تنظیمات خدمات

ژنیک به شما این امکان را می‌دهد که انواع خدماتی را که در مطب و یا کلینیک خود ارائه می‌دهید تعریف نمایید. برای هر یک از خدمات شما میتوانید مبلغ پیشفرض و همچنین رنگ خاصی را انتخاب نمایید. این امر به شما کمک می‌کند تا در هنگام ثبت طرح درمان راحت تر عمل کرده و همچنین در سامانه نوبت دهی، قرار ملاقات هر شخص را با رنگ مربوطه مشاهده نمایید.

برای اطلاعات بیشتر ویدئو آموزشی را مشاهده نمایید.


آموزش های مرتبط :